Предности и поволности

Концептот PlusPharma нуди многу поволности како за пациентите,
потрошувачите и корисниците на услугите, така и за индивидуалните аптеки.
Со постојаните промоции имате можност да направите заштеди во семејниот буџет.
Со картиците за лојалност се предвидуваат и посебни акции
за дополнителни заштеди како и пристап до дополнителни информации
за асортиманот и акциите на аптеките. Индивидуалните PlusPharma апртеки
имаат широк спектар на модели и материјали за директно унапредување на продaжба,
пласирање на информации, заеднички промоции и учество во општествено одговорни кампањи преку кои и се помага на заедницата во која живееме.