Gjethja e diellit

Gjethja e diellit(lat.Plantago) është edhe një bimë e njhoru që zë vend të veçantë në mjeksinë popullore dhe alternative.Për shkak të vetive të saj shëruese, ishte vlerësuar qysh në kohërat më të hershme dhe haset gjithkund:në obore, livadhe dhe male, edhepse rritet në kushte specifike, sepse kërkon sasira të mëdha të shiut, përveç në periudhën e thatësisë. Në përbërjen e tij përmban shumë materie të dobishme,kakotanin, flavanoide, kalium, zink dhe saponine. Shumë njihet me ndikimin  e saj diuretik dhe antiseptik, si dhe me efektet pozitive te sëmundjet e sistemit respirator. Bashkë me majltën paraqesin kombinim për mjekimin e bronkitit, kurse kombinimi që përfshin edhe temjanin dhe trumza është më i rekomanduar për problemet me rrugët e frymëmarrjes.