Çfarë në kohën e lirë?
LEXONI
Fuqia e mendjes është një arritje monumentale në shkencën e mendjes. Vlera e saj sot është edhe më e theksuar. Atkinson zbulon se vetëdija është e bashkuar dhe e kudondodhur, dhe të drejtoni vetëdijen është njësoj sikur drejtoni realitetin tuaj, të zgjidhni nga këndvështrimet e potencialeve tuaja, të zotëroni fjalë për fjalë fatin tuaj. Mesazhi i këtij libri do t’i arrijë të gjithë ata që e dëgjojnë, sepse njerëzimi po evoluon në adoleshencën e tij shpirtërore. Atkinson kishte njohuri të thella për fuqinë e mendjes dhe si të menaxhohet, e cila është paraqitur në mënyrë elegante dhe të qartë në këtë libër pa kohë.