MK  SQ  EN  

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Vtora Makedonska Brigada Nr.9 / 2
Telefon:
02/2638-315

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Video Smilevski Bato nr.43
Telefon:
02/2432-462

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Radishanka Nr.68
Telefon:
02/2673-944

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Železnička br. 30A 1/1
Telefon:
02/3179-457

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga:  Moska nr.5 lok.15
Telefon:
02/3076-097

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Partizanski odredi Nr. 171 B
Telefon:
02/3118-088

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Božidar Adžija Nr. 3 / 1-6 – Kisela Voda
Telefon:
02/2780-040

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Zan Zores No. 4 – Madzari
Telefon:
02/2533-050

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Pance Nedelkovski Nr.75 / 1-1
Telefon:
02/2638-240

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Kumbara nr.30 hyrja 1 përdhes Lok.1
Telefon:
078/262-961

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Vidoe Smilevski Bato 9/11
Telefon: 02/ 2430-690
WEBSITE: BARNATORE ARTEMIZIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Jani Lukrovski nr.5 lok. 10 B
Telefon:
02/3171-313

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Cvetan Dimov bb
Telefon: 02/2614-502
WEBSITE: BARNATORE BERNA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga John Kennedy Nr.25
Telefon:
02/ 2639-000

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Orce Nikolov Nr.155
Telefon: 02/3067-500
WEBSITE: BARNATORE EFEDRA

NFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Vangel Todorovski nr. 5 lok.2
Telefon:
075/326432

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Petre Georgiev nr.116
Telefon:
02/3223-126

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Uzhika Republika nr.14 a, n. Dracevo.
Telefon: 02/2795-212
WEBSITE: BARNATORE IVI-TA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: 1 nr.74 / fshati Trubarevo
Telefon:
02/2524-300

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Petrovec rruga 1 nr. 95
Telefon:
02/2562-712

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Mayakovski nr.3 lokacioni 1
Telefon:
02/3212-760

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga:  4 Juli nr.49
Telefon:
02/2036-952

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Sava Mihailov Nr.6
Telefon:
02/2534-572

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Branislav Nushiç BB
Telefon:
02/3071-105

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Ivan Kozarov nr. 31 | Kisela Voda
Telefon:
075/239-975

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga METROPOLIT TEODOSIJ GOLOGANOV
Telefon:
075/239-975

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
T.Bunjakovec, lokacioni 19 – kati përdhes – Qendra
Telefon:
02/3162-364

Barnatoret PlusPharma

Shkup

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në Shkup

Barnatoret e Suksesshme 28
Farmacistë me përvojë 84