Индивидуални Аптеки

Како независни фармацевти, одвојуваме време за да се осигураме дека
Вие добивате врвна грижа. Обезбедуваме повисоко ниво на лично внимание
и доверливи совети кои нема да ги добиете на друго место.

Во секоја индивидуална PlusPharma аптека, ќе најдете фармацевт кој ве познава по име,
а не по број. Нашите фармацевти се тука кога најмногу ви требаат.
Само на тој начин обезбедуваме врвна грижата и квалитетна услуга.

Здравјето заслужува повеќе.