Предности и поволности

Концептот PlusPharma нуди многу поволности како за пациентите, потрошувачите и корисниците на услугите, така и за индивидуалните аптеки. Со постојаните промоции имате можност да направите заштеди во семејниот буџет. Со картиците за лојалност се предвидуваат и посебни акции за дополнителни заштеди како и пристап до дополнителни информации за асортиманот и акциите на аптеките.

Индивидуалните PlusPharma Аптеки имаат широк спектар на модели и материјали за директно унапредување на продaжба, пласирање на информации, заеднички промоции и учество во општествено одговорни кампањи преку кои и се помага на заедницата во која живееме.