Што во слободно време? Погледнете филм Trainwreck

Што во слободно време? Погледнете филм Trainwreck

Уште како мало девојче, на Ејми ќе и биде наметнат ставот дека бракот и монгамијата се невозможни. Во тоа ќе ја убеди татко и откако ќе се соочи со развод. Ејми ќе расте фокусирајќи се на својата писателска кариера, додека љубовта ќе ја земе здраво за готово. Рабојеќи на една статија за машкото списание во кое е ангажирана, ќе треба да направи интервју со шармантион доктор по спортска медицина.

Интервјуто ќе заврши со рандеву од кое Ејми ќе си замине со дотогаш непознати чувства. Дали Ејми конечно ќе биде мотивирана да ги преиспита своите погрешни уверувања? Дали навистина за секого постои партнер за до крајот на животот?