Çfarë në kohën e lirë? Filmi, Trainwreck

Çfarë në kohën e lirë? Filmi, Trainwreck

Edhe si një vajzë e vogël, Ami do të besonte se martesa dhe monogamia ishin të pamundura. Babai i saj do ta bindë për këtë pasi ajo të përballet me divorcin. Ami do të rritet duke u fokusuar në karrierën e saj të shkrimitarit, duke e marrë dashurinë si të mirëqenë. Duke punuar për një artikull për revistën për meshkuj në të cilën është e punësuar, ajo do të duhet të bëjë një intervistë me doktorin simpatik të mjekësisë së sportit.

ntervista do të përfundojë me një takim nga i cili Ami do të largohet me ndjenja të panjohura deri tani. A do të motivohet më në fund Ami për të rishqyrtuar bindjet e saja të gabuara? A ka vërtet një partner për të gjithë për gjithë pjesën e mbetur të jetës së tyre?