Promovimet tona

Më shumë se

0
Më shumë se
familje të lumtura

Ndiqni promovime dhe kureseni.

Barnatoret PlusPharma
Personali me kualifikime të larta në barnatoret është resursi ynë më i rëndësishëm, nëpërmjet të cilit promovohet përdorimi i sigurtë, efikas dhe ekonomik i barnave dhe prodhumeve OTC si pjesë e kujdesit kulmor dhe shprehive të shndetshme.
Na kontaktoni