INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Blagoj Gjorev Nr.119
VELES
Telefon:
043/ 222-228

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga  Prva Komuna nr.2
VELES
Telefon:
043/ 227-551

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Angel Mishev Nr.46
VELES
Telefon:
043/ 222-420

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Dimitar Vlahov nr. 57/11
VELES
Telefon:
043/228-222

Barnatoret PlusPharma

VELES

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në VELES

Barnatoret e Suksesshme 4
Farmacistë me përvojë 12