INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshalli Tito Nr.123 | KËRÇOVË
Telefon: 045/228-663
WEBSITE: BARNATORE ALTEA FARMACIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Goce Delcev Nr.19 | KËRÇOVË
Telefon: 045/222-649
WEBSITE: BARNATORE ARTEINA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshalli Tito Nr.115 | KËRÇOVË
Telefon: 045/225-450

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshalli Tito Nr.107 | KËRÇOVË
Telefon: 045/223-834

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Boris Kidrich bb. | KËRÇOVË
Telefon: 045/224-340

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Cvetko Jakovleski 3A – 5. | KËRÇOVË
Telefon: 071/939-913

 

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshalli Tito Nr.20 | KËRÇOVË
Telefon: 045/216-001
WEBSITE: BARNATORE NINEKS

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 11 Septemvri br.146 B | KËRÇOVË
Telefon: 077/913-553
WEBSITE: BARNATORE FARMACO

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Marshalli Tito nr.106 | KËRÇOVË
Telefon: 045/222-025
WEBSITE: BARNATORE ERA 1

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rugë: Marshall Tito bb | KËRÇOVË
Telefon: 045/225-125
WEBSITE: BARNATORE ERA 2

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Bulevar Osloboduvanje nr. 44 | KËRÇOVË
Telefon: 045/223-318
WEBSITE: BARNATORE ERA 3

Barnatoret PlusPharma

KËRÇOVË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në KËRÇOVË

Barnatoret e Suksesshme 11
Farmacistë me përvojë 33