INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë:
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Ilindenska bb | TETOVË
Telefon: 070/502-755

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 29 nëntor, nr. 29 | TETOVË
Telefon: 044/338-532
WEBSITE: BARNATORE ASLI

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Ljubotenska bb, fshati M. Recica | TETOVË
Telefon: 044/347-049
WEBSITE: BARNATORE ANDOL-G

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 29 nëntor, nr. 29 | TETOVË
Telefon: 044/339-820
WEBSITE: BARNATORE BLE MEDIKA

INFORMATA PËR KONTAKT
Rrugë: 29 nëntor, nr. 63 | TETOVË
Telefon: 044/613-410
WEBSITE: BARNATORE BLE MEDIKA 1

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Reçicë e Vogël 101 bb | TETOVË
Telefon: 070/565-037
WEBSITE: BARNATORE BLE MEDIKA 2

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 29 nëntor, nr. 29 | TETOVË
Telefon: 044/338-532
WEBSITE: BARNATORE BLE MEDIKA 3

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë:
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Braka Simoski br.2 | TETOVË
Telefon: 044/332-220
WEBSITE: BARNATORE VASA APTEKA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshall Tito Nr.72, | fshati Brvenica
Telefon: 044/455-488
WEBSITE: BARNATORE DANI-FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë:
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Jane Sandanski Nr.5 | TETOVË
Telefon: 044/521-507
WEBSITE: BARNATORE EKALEK

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 101 fshati Sllatina, Tearcës | TETOVË
Telefon: 071/990-182

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Marshall Tito Nr.35 / 1 | TETOVË
Telefon: 044/616-614

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: 120 nr.5 | TETOVË
Telefon: 044/338-696
WEBSITE: BARNATORE MEL-FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: T. Tsipovski nr.50 | TETOVË
Telefon: 044/332-254
WEBSITE: BARNATORE MERI

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Blagoja Toska Nr.35 / 1 | TETOVË
Telefon: 044/336-222
WEBSITE: BARNATORE M&M FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Kamenjane, ul. 101 nr. nn  | Komuna e Bogovinës
Telefon: 044/393-803 | 071/ 209-215
WEBSITE: NatrenPlus 

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Dobroshti, ul. 101 nr. nn  | Komuna e Tearcës
Telefon: 070-629-371 | 071-990-182

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Jegunoci, ul. 101 nr. 1  | TETOVË
Telefon: 031/511-899

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Blagoja Toska Nr.35 / 1 | TETOVË
Telefon: 044/336-222
WEBSITE: BARNATORE R&R FARM

Barnatoret PlusPharma

TETOVË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në TETOVË

Barnatoret e Suksesshme 24
Farmacistë me përvojë 72