INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Marshall Tito nr. 21
M. KAMENICA
Telefon:
033/ 431-245

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Osogovo nr. 30
M. KAMENICA
Telefon:
033/431-779

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Marshall Tito nr. 16
M. KAMENICA
Telefon:
033/431-779

Barnatoret PlusPharma

M. KAMENICA

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në M. KAMENICA

Barnatoret e Suksesshme 3
Farmacistë me përvojë 9