INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Sutjeska bb
SHTIP
Telefon:
032/ 385-525

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Hristijan Todorovski Karposh nr. 31
SHTIP
Telefon:
032/ 389-525

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Injevo
Telefon:
032/ 630-000

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Hristijan Karpos Nr.25
SHTIP
Telefon:
032/607-652

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Trst nr. 7 B
SHTIP
Telefon:
032/389-044

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Hristijan Karpos Nr.25
SHTIP
Telefon:
032/393-656

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Hristijan Karpos Nr.24
SHTIP
Telefon:
032/388-777

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Vanço Prke Nr.52 B
SHTIP
Telefon:
032/391-031

Barnatoret PlusPharma

SHTIP

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në SHTIP

Barnatoret e Suksesshme 8
Farmacistë me përvojë 24