INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Sirma Vojvoda Nr.4 | OHËR
Telefon: 046/268-693
WEBSITE: BARNATORE FLOS FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Bulevardi Turistička nr.54 | OHËR
Telefon: 046/257-447
WEBSITE: BARNATORE MAJA FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati: PEŠTANI
Telefon: 070/391-510
WEBSITE: BARNATORE TEADRA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Marko Cepenkov Nr.1 | OHËR
Telefon: 046/263-600
WEBSITE: BARNATORE SV. PANTELEJMON

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Dejan Vojvoda nr.2 | OHËR
Telefon: 046/260-500
WEBSITE: BARNATORE SV. VRACI KUZMAN I DAMJAN

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Makedonski prosvetiteli Nr.18. TAM Amam | OHËR
Telefon: 046/254-233
WEBSITE: BARNATORE VITEZDA

Barnatoret PlusPharma

OHËR

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në OHËR

Barnatoret e Suksesshme 6
Farmacistë me përvojë 18