INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga 24 Oktomvri lamella 3,4 dhe 5
STRUMICË
Telefon:
034/322-522

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Bull. Marshall Tito Nr.2 / 1
STRUMICË
Telefon:
071/271-029

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga 24 Oktomvri nr.25
STRUMICË
Telefon:
034/329-606

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
STRUMICË
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Dimitar Vlahov Nr.29
STRUMICË
Telefon:
034/323-511

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Mladinska br.13
STRUMICË
Telefon:
034/330-483

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Braḱa Miladinovi Nr.17 ndërtesa 1, hyrja 100
STRUMICË
Telefon:
034/330-482

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Dabile
Telefon:
076/ 231-493

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Goce Delçev nr. 53
Telefon:
034/344-679

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Bansko
Telefon:
034/ 511-119

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Kata Pozkova nr.102A
Telefon:
034/345-316

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
f. Piperevo
Telefon:
078/345-316

Barnatoret PlusPharma

STRUMICË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në STRUMICË

Barnatoret e Suksesshme 12
Farmacistë me përvojë 36