INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Slobodan Mitrov Danko Nr.59
Telefon:
034/211-946

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Marshall Tito Nr.156
Telefon:
034/212-110

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Vaso Karayanov Nr.5
Telefon:
034/213-905

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Slobodan Mitrov Danko Nr 78/1
Telefon:

034213905

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Mile Pecanov nr. 9
Telefon:
038/ 218-522

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Marshal Tito nr. 244
Telefon:
072/266-984

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Dimitar Vlahov Nr.3
Telefon:
034/216-998

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
GJEVGJELI
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Mile Pecanov nr. 9
Telefon:
038/ 218-522

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Slobodan Mitrov Danko nr. 55
Telefon:
034/550-201

Barnatoret PlusPharma

GJEVGJELI

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në GJEVGJELI

Barnatoret e Suksesshme 9
Farmacistë me përvojë 27