MK  SQ  EN  

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Đuro Đakovič nr.2 | KAVADAR
Telefon: 071222024

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Ilindenska nr.115 | KAVADAR
Telefon: 043/413-088
WEBSITE: GLORIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Ilindenska nr. 22 | KAVADAR
Telefon: 043/400-330
WEBSITE: DIANA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Ilindenska nr.12 | KAVADAR
Telefon: 043/400-445
WEBSITE: HIGIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Rosoman | KAVADAR
Telefon: 043/441-575
WEBSITE: HIGIJA ROSOMAN

PlusPharma Аптеки

KAVADAR

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në KAVADAR

Barnatoret e Suksesshme 5
Farmacistë me përvojë 15