INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Solunska nr.258
MANASTIR
Telefon:
047/612-485

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Mladinski Brigadi Nr.1
MANASTIR
Telefon:
047/240-330

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Moshe Pijade  nr.11-13
MANASTIR
Telefon:
047/236-468

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Zhiteshë
Telefon:
048/474-500

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Mogila
Telefon:
071/235-233

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Novaci | Rruga 1 br.bb
Telefon:
047/ 511-655

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Kanatlarci
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Pande Nikolov b.b.
Telefon:
047/242-575

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Karposh no.Lamela 1 / local 7
Telefon:
047/222-127

Barnatoret PlusPharma

MANASTIR

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në MANASTIR

Barnatoret e Suksesshme 9
Farmacistë me përvojë 26