Mirë se erdhët në barnatoret Pluspharma

Shëndeti meriton më shumë

Brend i barnatoreve individuale me të cilin është krijuar një marrëdhënie e sinqertë partneriteti me respekt të lartë. Ekipi i cili ofron kujdes dashamirës për pacientët me anë të këshillave dhe edukimit profesional farmaceutik para dhe pas furnizimit me barna me qëllim që të përmirësohen dhe zgjaten jetët e njerëzve. Kujdes, ndihmë, këshilla për prevenim dhe përdorimi i produkteve farmaceutike për shëndet dhe jetë më të mirë.
Vlerat e PlusPharma:

Kujdesemi dhe ju ndihmojmë njerëzve në rrugëtimin drejtë shëndetit më të mirë dhe jetës më cilësore.

I përkushtohemi çiltërsisë dhe besueshmërisë, dëgjojmë me respekt, empati dhe me mirëkuptim që të ofrojmë kujdes më cilësor dhe këshilla të duhur.

Mundohemi të jemi më të jashtëzakonshëm në gjithçka që bëjmë dhe vazhdimisht jemi në kërkim të mënyrave të reja inovative për përmirësimin e punës sonë.

Të përkushtuar që të bëhemi më të mirë në punën tonë që të arrijmë rezultate më të mira të mundshme dhe shëndet më të mirë.

Me përkushtim punojmë sipas standardeve më të larta që të arrijmë objektivat e arsyeshme dhe të kapshme.Ne e marrim tërë përgjegjësinë për procesin  dhe rezultatin e punës sonë.

Punojmë me nder dhe drejtë duke respektuar tërë standardet më të larta etike që ta përforcojmë profesionalizmin dhe besueshmërinë.

Ne u bashkuam për një qëllim të vetëm, ta inkurajojmë dhe përmirësojmë komunikimin, koordinimin dhe punën ekipore me qëllim që të ofrojmë nivel më të lartë të shërbimit.

Promovojmë kulturë të inkluzivitetit, ju gëzohemi larmive dhe me të gjithë njerëzit sillemi njësoj.Me sinqeritet, dinjitet dhe siç duhet. E vlerësojmë kontributin e çdo individi dhe nxisim komunikim të hapur dhe efikas.

Jemi përkushtuar nivelit më të lartë të  inovativitetit në punë, kujdesit faramaceutik dhe përmirësimit konstant. Synojmë  shëndet më të mirë dhe jetë më cilësore.

Kujdesemi për mjedisin jetësor, kontribojmë ka mirëqenia e individit dhe shoqërisë. Nxisim, edukojmë, këshillojmë dhe synojmë mënyrën e shëndetshme të jetës dhe shprehi të shëndosha.

Avantazhet PlusPharma

Barnatoret PlusPharma

Shëndeti meriton më shumë

Më shumë se

0
Më shumë se
Farmacistë me përvojë

Më shumë se

0
Më shumë se
Pacientë të kënaqur

Shërbime dhe produkte

Vëmendje personale.
Këshillimin i duhur për përdorimin e barit të zgjedhur.
Përshtatje gjatë blerjes.
Kujdes për ju dhe familjen tuaj.
Ndihmë për zgjidhjen e nevojave tuaja unikate shëndetsore.

Produkte nga prodhues me renome.
Barna (komercial ose të fondit).
Pordukte OTC.
Shtesa në ushqim.
Kozmetikë.
Produkte për kujdes dhe higjienë.
Pajisje dhe ndihmesa mjeksore.
Programi për foshnjë.
Produkte galen.

Këshillë besnike.
Ndihmë dhe udhëzime për mbrojtje cilësore mjeksore.

Kontaktoni barnatoren më të afërt Plus Pharma për të marrë këshillë, vëmendje dhe kujdes cilësor. Për më shumë të dhëna, shikoni hartën dhe listën e barnatoreve PlusPharma.