INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Hristijan Todorovski Karposhi nr.34
KUMANOVË
Telefon:
031/424-648

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Dr. Ribar nr.2
KUMANOVË
Telefon:
031/419-616

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Zelen Pazar bb
KUMANOVË
Telefon:
031/430-460

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Done Bozhinov 48
KUMANOVË
Telefon:
031/430-760

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Sava Kovacevikj nr.54
KUMANOVË
Telefon:
031/511-899

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Done Bozhinov nr.56
KUMANOVË
Telefon:
031/414-523

Barnatoret PlusPharma

KUMANOVË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në KUMANOVË

Barnatoret e Suksesshme 6
Farmacistë me përvojë 18