INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Major Chede Filipovski nr.242 | GOSTIVAR
Telefon: 042/211-495
WEBSITE: BARNATORE PR FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Major Chede Filipovski nr.242 | GOSTIVAR
Telefon: 042/211-495
WEBSITE: BARNATORE PR FARM 2

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Braḱa Ginovski br. b.b. | GOSTIVAR
Telefon: 042/214-266

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Major Chede Filipovski nr.1 | GOSTIVAR
Telefon: 042/211-383

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Çegrani
Telefon: 042 321 668
WEBSITE: BARNATORE MENTI

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Vrapçisht
Telefon: 070/910-133
WEBSITE: BARNATORE SHIFA

Barnatoret PlusPharma

GOSTIVAR

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në Gostivar

Barnatoret e Suksesshme 8
Farmacistë me përvojë 24