INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Josif Josifovski nr.3
RESNJË
Telefon:
047/452-550

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga fshati Krani
RESNJË
Telefon:
02/ 2603-863

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Car Samoil Nr. 2
RESNJË
Telefon:
047/455-282

Barnatoret PlusPharma

RESNJË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në RESNJË

Barnatoret e Suksesshme 3
Farmacistë me përvojë 9