INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Vtora Makedonska Brigada Nr.9 / 2
Telefon: 02/2638-315

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Video Smilevski Bato nr.43
Telefon: 02/2432-462

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Radishanka Nr.68
Telefon: 02/2673-944

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Železnička br. 30A 1/1
Telefon: 02/3179-457

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga:  Moska nr.5 lok.15
Telefon: 02/3076-097

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Partizanski odredi Nr. 171 B
Telefon: 02/3118-088

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Božidar Adžija Nr. 3 / 1-6 – Kisela Voda
Telefon: 02/2780-040

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Zan Zores No. 4 – Madzari
Telefon: 02/2533-050

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Pance Nedelkovski Nr.75 / 1-1
Telefon: 02/2638-240

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Kumbara nr.30 hyrja 1 përdhes Lok.1
Telefon: 078/262-961

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Vidoe Smilevski Bato 9/11
Telefon: 02/ 2430-690

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Metropolit Teodosij Gologanov 28 | Centar
Telefon: 078/322-278

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Jani Lukrovski nr.5 lok. 10 B
Telefon: 02/3171-313

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Cvetan Dimov bb
Telefon: 02/2614-502
WEBSITE: BARNATORE BERNA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga John Kennedy Nr.25
Telefon: 02/ 2639-000

NFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Vangel Todorovski nr. 5 lok.2
Telefon: 075/326432

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Orce Nikolov Nr.155
Telefon: 02/3067-500
WEBSITE: BARNATORE EFEDRA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Uzhika Republika nr.14 a, n. Dracevo.
Telefon: 02/2795-212
WEBSITE: BARNATORE IVI-TA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: 5 nr.18 fshati Jurumleri
Telefon: 02/2545-545

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: 1 nr.74 / fshati Trubarevo
Telefon:
02/2524-300

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
fshati Petrovec rruga 1 nr. 95
Telefon:
02/2562-712

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga: Mayakovski nr.3 lokacioni 1
Telefon:
02/3212-760

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga:  4 Juli nr.49
Telefon:
02/2036-952

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Sava Mihailov Nr.6
Telefon:
02/2534-572

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Vtora Makedonska Brigada no. 15/3
Telefon: 071/265-901

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Crvena Armija  20/2-1
Telefon:
02/6139-832

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
s. Batinci, Skopje
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Ivo Lola Ribar 72 blok 3
Telefon:
02 3074 385

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Krste Asenov 3
Telefon:
078-338-557

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
T.Bunjakovec, lokacioni 19 – kati përdhes – Qendra
Telefon:
02/3162-364

Barnatoret PlusPharma

Shkup

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në Shkup

Barnatoret e Suksesshme 31
Farmacistë me përvojë 92