INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Marshall Tito bb | STRUGË
Telefon: 046/781-007
WEBSITE: BARNATORE BLEDI

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: JNA Nr. 1 | STRUGË
Telefon: 046/781-007

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Risto Krle Nr. 5 | STRUGË
Telefon: 070/577-729
WEBSITE: BARNATORE NITA 1

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: JNA bb | STRUGË
Telefon: 046/781-007
WEBSITE: BARNATORE NITA 2

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Marshall Tito Nr. 94 | STRUGË
Telefon: 071/390-809
WEBSITE: BARNATORE PENTAMEDIKA
www.pharmacypentamedika.mk

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Marshall Tito bb | STRUGË
Telefon: 046/786-139
WEBSITE: BARNATORE PRIMAVITA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: Kej 8-mi Noemvri b.b |  STRUGË
Telefon: 046/520-504
WEBSITE: BARNATORE SV. PETKA

Barnatoret PlusPharma

STRUGË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në STRUGË

Barnatoret e Suksesshme 7
Farmacistë me përvojë 21