INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: rrugë: A.Leshi BB | DIBËR
Telefon: 046/833-007
WEBSITE: BARNATORE AR-FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Bratsvo-edinstvo nr.39 | DIBËR
Telefon: 046/831-890
WEBSITE: BARNATORE VE-FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rrugë: Bratsvo-edinstvo nr.57 / DIBËR
Telefon: 046/834-938
WEBSITE: DO FARM

Barnatoret PlusPharma

DIBËR

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në DIBËR

Barnatoret e Suksesshme 3
Farmacistë me përvojë 9