INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Mosha Pijade Nr.151 | PRILEP
Telefon: 048/421-600
WEBSITE: ALEK FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Orce Chopela Nr.6 | PRILEP
Telefon: 048/550-524
WEBSITE: ARONIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Mosha Pijade nr. 30 | PRILEP
Telefon: 078/423-767
WEBSITE: BILKA FARMACIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Bul. Goce Dellçev Nr.112 | PRILEP
Telefon: 048/421-372
WEBSITE: VENENA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: PRILEP
Telefon:

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Borka Talevski nr. 99 | PRILEP
Telefon: 048/ 429-786
WEBSITE: DEMETRA FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Marksova nr. BB | PRILEP
Telefon: 075/489-142
WEBSITE: EUKALIPTUS

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Mechkin Kamen nr.43 | PRILEP
Telefon: 048/551-257
WEBSITE: ISKRA NADEZ

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: fshati Krivogastani
Telefon: 048/423-821
WEBSITE: IRIS

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga 11 Oktomvri Nr Aneks G. | PRILEP
Telefon: 075/440-414
WEBSITE: MIA FARM

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Vasko Karangeleski Nr.54 | PRILEP
Telefon: 048/424-120
WEBSITE: OLIMPIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Rampo Levkatа Nr.6 | PRILEP
Telefon: 048/423-455
WEBSITE: REMEDIJA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga: Dimo Narednikot Nr.63 | PRILEP
Telefon: 048/420-421
WEBSITE: HERA

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Rruga Borka Taleski Nr.3 | PRILEP
Telefon: 048/420-520
WEBSITE: HERBA

Barnatoret PlusPharma

PRILEP

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në PRILEP

Barnatoret e Suksesshme 14
Farmacistë me përvojë 43