INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Boris Trajkovski nr.2-A
KRIVA PALLANKË
Telefon:
031/372-114

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Sv.Joakim Osogovski nr. 28-D
KRIVA PALLANKË
Telefon:
031/374-922

Barnatoret PlusPharma

KRIVA PALLANKË

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në KRIVA PALLANKË

Barnatoret e Suksesshme 2
Farmacistë me përvojë 5