INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa:
Rruga Jakim Stojkovski nr. 7A
PROBISHTIP
Telefon:
032/480-490

INFORMATA PËR KONTAKT
Adresa: Jakim Stogovski bb

PROBISHTIP
Telefon: 078/415– 272

Barnatoret PlusPharma

PROBISHTIP

Gjeni barnatoren më të afërt PlusPharma në PROBISHTIP

Barnatoret e Suksesshme 2
Farmacistë me përvojë 6