MK  SQ  EN  

Mirë se erdhët në barnatoret PlusPharma

PlusPharma është koncept i cili i lidh barnatoret individuale të sukseshme me çka përmirësohet cilësia e shërbimeve farmaceutike për pacientët dhe shfrytëzuesit e shërbimeve të barnatoreve.

Më shumë se:

0
Më shumë se:
Barnatoret Individuale

Promovime - PlusPharma

Shërbime dhe produkte

Vëmendje personale.
Këshillimin i duhur për përdorimin e barit të zgjedhur.
Përshtatje gjatë blerjes.
Kujdes për ju dhe familjen tuaj.
Ndihmë për zgjidhjen e nevojave tuaja unikate shëndetsore.

Produkte nga prodhues me renome.
Barna (komercial ose të fondit).
Pordukte OTC.
Shtesa në ushqim.
Kozmetikë.
Produkte për kujdes dhe higjienë.
Pajisje dhe ndihmesa mjeksore.
Programi për foshnjë.
Produkte galen.

Këshillë besnike.
Ndihmë dhe udhëzime për mbrojtje cilësore mjeksore.

Kontaktoni barnatoren më të afërt Plus Pharma për të marrë këshillë, vëmendje dhe kujdes cilësor. Për më shumë të dhëna, shikoni hartën dhe listën e barnatoreve PlusPharma.

Avantazhet PlusPharma

Farmacisti juaj

KËSHILLTAR PERSONAL DHE FAMILJAR PËR SHËNDET

Besim

Shëndeti meriton më shumë

Ne ju njohim me emër, jo me numërin e librezës shëndetsore. Ju dëgjojmë me respekt dhe me mirëkuptim të plotë që t’ju ofrojmë kujdes cilësor dhe t’ju japim këshillë të duhur.

Produkte nga prodhuesit më eminent mbi 6.500
Farmacistë me përvojë mbi 504
Barnatoret e Suksesshme 168
Pacientë të kënaqur mbi 405.000

Produktet e rekomanduara

Më shumë se:

0
Më shumë se:
Pacientë
të kënaqur

Pacientë të kënaqur

PARTNERI I JUAJ PËR ÇDO PERIUDHË TË JETËS

Ne kujdesemi për ju dhe familjen tuaj. Kujdesi, ndihma, këshillat për prevenim dhe përdorimi i produkteve farmaceutike për shëndet dhe jetë më të mirë.

Qëndroni në hap me promovimet më të fundit

KËRKONI BULETIN FALAS