SANOSTOL (+3)

Sanostol pa shtuar sheqer paraqet shurup multivitamin si burim i vitaminës  А, D3, Е, C, B1, B2   dhe B6 që duhet të përdoret për fëmijët me moshë mbi 3 vjet

Përdorimi:
SANOSTOL pa sheqer Ju mundëson që ta plotësoni ushqimin me kombinim me shumë vitamina dhe kontribon në funksionin normal të sistemit imunitar.
Shprehitë aktuale të të ushqyerit mund pjesërisht të na shpien që disa materie të caktuara ushqyese të mos konsumohen në sasira të mjaftueshme, madje edhe te mungesa e furnizimit të organizmit  me vitamina. Në disa gjendje të caktuara jetësore kur organizmi nuk pranon mjaftueshëm vitamina, është i nevojshme furnizimi shtesë  me të njejtat.

Mënyra e përdorimit:
Fëmijët  mbi moshën 3 vjeçare, të ri dhe të rritur:
doza ditore deri 10 ml (1 lugë/ditë)
Doza e rekomanduar ditore nuk guxon të tejkalohet.

Para përdorimit të produktit kufizues SANOSTOL plus hekur konsultohuni  me mjekun tuaj:
Gratë shtatzëna dhe gratë te të cilat  shtatzania nuk mund të përjashtohet, mund të konsulohen me mjekun para se ta marrin këtë preparat.
Prodhuesi i produktit kufizues: Takeda Pharma

Para përdorimit me kujdes të lexohen udhëzimet!
ЗPër indikimet, rrezikun nga përdorimi dhe ndikimet e padëshiruara të barit konsultohuni  me mjekun ose farmacistin tuaj!